آرایشگاه کودک

آرایشگاه کودک

آرایشگاه کودک

دراینجا سعی میکنم مطالب مهمی را دراین مورد بیان کنم ،امیدوارم کمک حال خانواده‌های عزیز باشد ،بیش از ۸۰ درصد از کودکان نسبت به آرایشگاه رفتن واکنش منفی نشان میدهند و جالب اینجاست که والدین در مواجه بااین رفتار کودک اصرار فراوان به ادامه کار خود دارند غافل ازاینکه با این رفتارشان آرایشگاه رفتن را برای کودک تبدیل به یک کابوس وحشتناک میکنند.
همیشه چند وقت قبل از مراجعه به آرایشگاه ذهن کودک را آماده کنید،سعی کنید ذهن کودک آمادگی رفتن به آرایشگاه را پیدا کند،ضمنا خواستار آرایشگری باشید که بیشتر کار کودکان را انجام میدهد ،در طول انجام کار در کنار کودک حضور داشته باشید ،از هر ابزاری برای پرت کردن حواس کودک استفاده کنید،از ترفند جایزه دادن به کودک استفاده کنید ،هدیه ای کوچک بگیرید و مخفیانه نزدیک آرایشگرگذاشته،تا بعد از اتمام کار توسط آرایشگر به کودک داده شود،سعی کنید با آرایشگر رابطه دوستانه برقرار کند
ضمنا این آرایشگاه محیطی شاد و سرگرم کننده برای کودکان ،امکان ارائه ژورنال جهت انتخاب مدل مو،امکان انتخاب مدل مو مطابق سلیقه شما و دارای کادری مجرب و حرفه ای